top of page
  • Foto del escritorJoan Guasp

Els 40 anys de “L’Estel de Mallorca” i la Premsa ForanaCom passen els anys! Recordo que aquesta publicació

abans es deia “S’Arenal de Mallorca”, després es digué “L’Estel de

S’Arenal”, i, finalment, “L’Estel de Mallorca”. Des d’un principi, jo vaig

començar a col·laborar-hi esporàdicament, quan n’era el seu director i

administrador i comercial en Mateu Joan Florit. Era l’època en que jo

també, esporàdicament, col·laborava en les revistes foranes de Binissalem,

Consell i Lloseta. De manera més activa i habitual ho vaig fer en el

setmanari “Dijous” de la ciutat d’Inca. També vaig fer algunes

col·laboracions a “Perlas i Cuevas”, de Manacor, de “Sa Plaça”, de Sa

Pobla i a d’altres de poca tirada i de limitació temporal. De manera que puc

considerar un veritable cronista forà. Fins i tot, a diverses reunions que

mantinguérem a les seus d’alguns pobles acordàrem publicar entre tots una

publicació conjunta que s’havia de titular “La Mòpia”, i jo n’havia de ser el

responsable. La cosa no va quallar i encara avui descansa una gran carpeta

d’originals que no s’han publicat mai en un prestat de casa meva.

Quan en Tomeu Martí, fa tres o quatre anys, em va

tornar a convidar a participar en l’Estel actual vaig alegrar-me, una perquè

jo sempre he tingut coses a dir, i l’altre perquè disposava de temps lliure

per fer-ho. Els meus aforismes han renascut gràcies a “L’Estel”, i ara son

molts els lector que em fan arribar els seus comentaris favorables.


El meu activisme cultural amateur ha fet que me mogués

per tot arreu i conegués molta gent “de poble” com jo. Això m’ha permès

estar en contacte amb aquestes revistes publicacions de la Part Forana,

sempre fruit del voluntarisme social i la vocació literària-periodística.

Sempre ho hem fet en la nostra llengua, el català de Mallorca, i en clau de

servei als ciutadans i a les ciutadanes de la perifèria de les Illes. Fins que

“L’Estel” va decidir fer-se nacional. Ara arriba a tots els punts cardinals de

la nostra nació catalana completa. La publicació i els seus col·laboradors

també té i tenim la vocació d’ampliar l’àmbit polític d’alliberament i

d’independència per esdevenir el més aviat possible la República Catalana


Sencera. Aquesta és l’aspiració màxima de la nostra tasca quotidiana, així

que no renunciem ni renunciarem mai als afanys que mogueren a posar en

marxa aquesta iniciativa cultural, periodística i política. Hem hagut de patir

moltes censures i algunes persecucions administratives i d’altre caire, tant

polític com judicial, però sabem i confiem que ho aconseguirem més prest

que tard. Som molts els que ens hem vist menyspreats i maltractats per

voler recuperar el que és nostre i voler ser un poble lliure a tots els efectes.

La fita assolida amb aquests 40 anys de vida nova no fa

més que encoratjar-nos una i mil vegades més. Nosaltres no hem prohibit ni

prohibirem mai que a Castella parlin castellà. Una cosa tan òbvia com

aquesta hi ha gent que no la pot ni la vol entendre. La llengua és la nostra

millor eina de combat. I la més pacífica. Gràcies, “L’Estel”, per expandir-la

i no deixar en cap moment d’usar-la.Bình luận


bottom of page